Foreslår endring i biocidforskriften (2017/4202)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-rettsakt ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt en ny rettsakt som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsakten er EØS-relevant og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. Rettsakten sendes på høring før den er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 23. juni 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Forsvarsmateriell: Høringssvar

22.06.17

Firma: Forsvarsmateriell

Justis- og beredskapsdepartementet

21.06.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Statens legemiddelverk: Høringssvar

13.06.17

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: Høringssvar

13.06.17

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: Høringssvar

13.06.17

Firma: Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk: Høringssvar

13.06.17

Firma: Statens legemiddelverk

Helse- og omsorgsdepartementet

31.05.17

Firma: Helse- og omsorgsdepartementet

Samferdselsdepartementet

15.05.17

Firma: Samferdselsdepartementet

Tema

Relaterte lenker