Furudalen mot subsidiering : Erstatning for løshiunder skadet av rovdyr

Dette er en svært kritikkverdig anvendelse av offentlige midler for å dekke kostnadene til en fritidsaktivitet som jakt faktisk er. Jegere får tegne privat forsikring for sine hunder slik andre må. Dette er ikke et offentlig anliggende.

Uttalelse fra:
Brit Helle Aarskog
Firma:
Furudalen mot subsidiering
Emne:
Erstatning for løshiunder skadet av rovdyr
Epost:
Britaar@gmail.com

Høringsdokumenter