NOAH - for dyrs rettigheter: Høringssvar - endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Uttalelse fra:
Siri Martinsen
Firma:
NOAH - for dyrs rettigheter
Emne:
Høringssvar - endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt
Epost:
register@dyrsrettigheter.no

Høringsdokumenter