Norsk Harehundklub: Endring av regler om erstatning når hund blir drept av rovvilt

se vedlegg
Uttalelse fra:
Arild Nygård
Firma:
Norsk Harehundklub
Emne:
Endring av regler om erstatning når hund blir drept av rovvilt
Epost:
arild.nygard52@gmail.com

Høringsdokumenter