Norsk Harehundklub: Endring i forskrift av 30.mai 2014

Se vedlegg
Uttalelse fra:
Arild Nygård
Firma:
Norsk Harehundklub
Emne:
Endring i forskrift av 30.mai 2014
Epost:
arild.nygard52@gmail.com