Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Høringssvar - endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Uttalelse fra:
Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Firma:
Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Emne:
Høringssvar - endringer i regler om erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt
Epost:
ck@nsg.no