Sauherad kommune: Høringssvar - Forslag til endringer i regelene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

VISA- 010/18Vedtak: Vilt og fiskeutvalget I Sauherad går enstemmig inn for å støtter høringsforslaget.
Uttalelse fra:
Sauherad kommune
Firma:
Sauherad kommune
Emne:
Høringssvar - Forslag til endringer i regelene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt
Epost:
oystein.saga@midt-telemark.no

Høringsdokumenter