Tvedestrand kommune: Høringssvar - deres referanse 2018/1958

Viser til høringen deres angående endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt. Landbruksrådgiver i Tvedestrand kommunen har ingen merknader i saken.
Uttalelse fra:
Landbruksrådgiver
Firma:
Tvedestrand kommune
Emne:
Høringssvar - deres referanse 2018/1958
Epost:
tvehms@tvedestrand.kommune.no

Høringsdokumenter