Foreslår endringer i kjemikalieregelverket (2018/10448)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en EU-forordning ved å endre produktforskriften.

Den nye endringen innebærer at pentaklorfenol (PCP) føres opp i vedleggene IV og V til POPs-forordningen. Endringene vurderes til ikke å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Vedlegg IV er liste over stoffer som omfattes av bestemmelser om avfallshåndtering i henhold til forordningen artikkel 7, med konsentrasjonsgrenser. Vedlegg V (tabell, del 2) oppgir maksimale konsentrasjonsgrenser for stoffer oppført i vedlegg IV og spesielle betingelser for permanent deponering.

De foreslåtte reguleringene gjennomføres ved endringsforordning (EU) D049821/02 til EUs POPs-forordning. Utkast til endringsforordningen ble publisert i EU-registeret 9. juli 2018.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 10. desember 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kunnskapsdepartementet

06.12.18

Firma: Kunnskapsdepartementet

Statens legemiddelverk: EUs POPs-forordning - høringssvar

05.12.18

Firma: Statens legemiddelverk

Tema

Relaterte lenker