Foreslår forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling (2016/5459)

Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

I 2015 ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til en tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling. I 2016 var bevilgningen på i overkant av 15 millioner kroner, og midlene er overførbare. Miljødirektoratet har fått ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen.

Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for å redusere og forebygge marin forsøpling i Norge. Midlene rettes mot selvstendige private aktører og skal støtte opp om frivillige oppryddingstiltak, holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement i arbeidet mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge.

Forskriften avklarer de ytre rammene for tilskuddsordningen. Den setter opp tildelingskriterier som må være oppfylt for at et tiltak skal kunne få innvilget støtte.

Høringsdokumentene finner du i høyremenyen. Skjema for å gi høringskommentar finner du nederst på denne siden.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer pr. e-post til post@miljodir.no eller per brev til Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet/e-post med vår referanse 2016/5459.

Høringsfrist er 27. januar 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Avfall Norge

31.01.17

Firma: Avfall Norge

Bergen og Omland Friluftsråd

30.01.17

Firma: Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftsrådenes Landsforbund: Forskrift marin forsøpling

27.01.17

Firma: Friluftsrådenes Landsforbund

KS Bedrift: KS Bedrift: Høringsinnspill

27.01.17

Firma: KS Bedrift

Reno-Vest IKS: Tilleggs-kommentar

26.01.17

Firma: Reno-Vest IKS

KS: Høringsuttalelse

25.01.17

Firma: KS

Fosdalen Industrier AS: Marin forsøpling

21.01.17

Firma: Fosdalen Industrier AS

Fosdalen Industrier AS: Marin forsøpling

21.01.17

Firma: Fosdalen Industrier AS

814996972: Søppel i havet.

19.01.17

Firma: 814996972

Miljøpiratene : Forskrift

17.01.17

Firma: Miljøpiratene

Miljøagentene: Høringsuttalelse

16.12.16

Firma: Miljøagentene

Tema

Relaterte lenker