Høring av endringer i forskrifter med plikt til registrering i produktregisteret (2014/2353)

Miljødirektoratet har utviklet en løsning for elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret, og anbefaler at bruk av denne løsningen skal bli obligatorisk for deklarering av fareklassifiserte kjemikalier, biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver. 

Høringen gjennomføres i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

For å oppnå målsettingene om effektivisering, anbefales det å endre deklareringsforskriften for kjemikalier, forskrift om biocider, forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø og forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Det fremgår av disse forskriftene at deklarering til produktregisteret og innrapportering av hvilke mengder virksomhetene har produsert, importert og eksportert foregående år skal gjøres elektronisk.

Miljødirektoratet forslår også noen andre mindre endringer som fremgår av høringsnotatet. 

Høringen gjennomføres elektronisk. I høyremenyen finner du forslag til endringer i forskriftene og høringsnotat med vurdering av konsekvenser av forslaget. Skjema for å gi høringskommentarer ligger på denne siden. 

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 1. mars 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

05.03.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk Industri

02.03.18

Firma: Norsk Industri

Forsvarsmateriell: Høringssvar (2014/2353)

01.03.18

Firma: Forsvarsmateriell

Tolldirektoratet

01.03.18

Firma: Tolldirektoratet

Maling- og lakkindustriens Forbund

01.03.18

Firma: Maling- og lakkindustriens Forbund

Maling-og lakkindustriens Forbund: Høring Produktregistert

27.02.18

Firma: Maling-og lakkindustriens Forbund

Tema