Høring av vedlegg om avfallsforebygging til den norske avfallsstrategien (2017/3276)

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til to vedlegg til den norske avfallsstrategien. Denne høringen gjelder et vedlegg som skal sørge for at avfallsstrategien dekker alle kravene som stilles til nasjonalt program for avfalls­forebygging i EUs rammedirektiv om avfall (direktiv 2008/98/EC artikkel 29).

Programmet skal fastsette mål for avfallsforebygging, og beskrive pågående og nye forebyggingstiltak. Videre skal nytten av en rekke konkrete eksempler på tiltak vurderes. Myndighetene skal fastsette hensiktsmessige kvalitative og kvantitative referansenivåer ("benchmarks") for å vurdere og måle effekten av innførte forebyggingstiltak.

Rammedirektivet om avfall krever at landene skal påse at relevante berørte parter og myndigheter og offentligheten har mulighet til å delta i utarbeidingen av nasjonal avfallsplan og program for avfallsforebygging. For å dekke dette kravet legges avfallsstrategiens vedlegg ut på høring.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Skjema finner du på denne siden.

Avfallsstrategien og vedlegget til avfallsstrategien (Program for avfallsforebygging) finner du i høyremenyen, sammen med en engelsk utgave og en uoffisiell norsk oversettelse av rammedirektivet om avfall.

Høringsfrist er 30. juni 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker