Trondheim Havn (2013/3774)

Kunngjøring i Adresseavisa og Norsk lysingsblad om at Trondheim kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i forbindelse med opprydding i Trondheim havn.

Kunngjøring

Søker om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i Trondheim havn.

Trondheim kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn i forbindelse med opprydding i Trondheim havn.

Kommunen søker om å dekke til sjøbunnen i Kanalen, Brattørabassenget, Nyhavna og Ilsvika med rene masser. For å få tilstrekkelig seilingsdyp, er det nødvendig å mudre forurenset sjøbunn før tildekking i deler av Kanalen, Brattørabassenget og Nyhavna. Kommunen søker også om å etablere deponier for mudringsmasser i Nyhavna. Det er estimert at det blir behov for å mudre ca 65 000 m3.

Oppstart av oppryddingen er planlagt i desember 2014 (Ilsvika og Brattørabassenget) og hele oppryddingen vil etter planen være gjennomført i løpet av 2016.

Høringsfrist 1. august 2014

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene (http://miljodirektoratet.no/horing2013-3774). Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2013/3774.

Ytterligere, relevant informasjon i saken er lagt ut på http://www.trondheim.kommune.no/renerehavn.

I tillegg er saksdokumentene lagt ut for gjennomsyn på Bytorget, Erling Skakkes gate 14, i Trondheim.

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

31.07.15

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommune

05.08.14

Firma: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Jernbaneverket

05.08.14

Firma: Jernbaneverket

Trondhjems Seilforening: Høringsuttalelse til 2013/3774

31.07.14

Firma: Trondhjems Seilforening

Norges vassdrags- og energidirektoratet

14.07.14

Firma: Norges vassdrags- og energidirektoratet

Kystverket Midt-Norge

14.07.14

Firma: Kystverket Midt-Norge

Tema

Relaterte lenker