Seminar for eksportører og importører av avfall

Miljødirektoratet inviterer aktører som jobber med eksport og import av avfall til vårt årlige seminar torsdag 19. april. Årets temaer er blant annet grønnlistet avfall og evaluering av grensekryssforordningen.

Praktisk informasjon

Tid: 19. april 2018 kl. 09.00-15.30

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Påmeldingsfrist: 11. april 2018

Deltakelse er gratis.

På seminaret orienterer Miljødirektoratet om endringer i regelverket for grensekryssende forsendelser av avfall. Det blir informasjon om endringer i rutiner og tolkning av regelverket, og gjennomgang av endringer i eksport og import av avfall.

Hovedtemaene blir grønnlistet avfall og transport av avfall. Vi får også flere innlegg fra de som jobber i avfallsbransjen.

I tillegg informerer vi om arbeidet med elektronisk søknadsregistrering, og det blir gode mulighet er for å snakke med ansatte i Miljødirektoratet og bransjekolleger. Det blir satt av godt med tid til mingling i pausene.

Del gjerne informasjon om seminaret med kolleger eller andre i bransjen som kan være interessert i å delta.

Påmelding

Tema