Hvordan bli et lavutslippssamfunn? Dybdeseminar om 1,5 graders-rapport

Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn? Miljødirektoratet og Klimaetaten i Oslo kommune inviterte til dybdeseminar i Oslo mandag 19. november 2018.

FNs klimapanel (IPCC) lanserte 8. oktober 2018 en spesialrapport om hva som skal til for å begrense global oppvarming til 1,5 ˚C (utslippsbaner og tiltak).

Rapporten ser også på virkninger av en oppvarming på 1,5 ˚C sammenlignet med 2 ˚C og høyere, og hvordan man kan styrke den globale responsen for både utslippskutt og klimatilpasning.

Miljødirektoratet og Klimaetaten i Oslo kommune inviterte til dybdeseminar, med fokus på de delene av rapporten som handler om overgangen til lavutslippssamfunnet, utslippsbaner og tiltak. Vi tok også for oss byenes rolle, og belyste rapportens betydning for en by, med Oslo som eksempel.

Programmet

På programmet var følgende innlegg (for å laste ned en pdf av presentasjon, klikk på de relevante innleggene): 

Framover skal Norge og andre land vurdere styrket innsats som ledd i oppfølgingen av Parisavtalen. Oslo og flere andre kommuner arbeider med klimastrategier. Et formål med seminaret var å få ideer og innspill til nye innsatsområder og prioriteringer.

Opptak av seminaret gjøres tilgjengelig snart. 

Tema