Hvordan styre utslipp av klimagasser? Seminar 12. juni

Hvordan vet vi hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut? Hvordan er vi sikre på at klimatiltak fører til utslippskutt? Miljødirektoratet og ICOS Norway inviterer til samarbeidsmøte 12. juni mellom forskningen og forvaltningen om kunnskapsarbeid og kunnskapsbehov.

Åpent møte om klimagassutslipp

Tid: 12. juni fra klokken 10 til 15.

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo. Rom Østmarka.

Arrangører: Bjerknessenteret, ICOS Norway, Miljødirektoratet.

Svaret er kunnskap gjennom observasjoner. Dette er utgangspunktet for forskningsinfrastrukturen ICOS – International Carbon Observatory System.

Målet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i målenettverket til ICOS for å verifisere de norske så vel som de internasjonale klimagassutslippene.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Klikk på følgende lenke for å melde deg på.

Begrenset antall plasser og først til møllaprinsippet gjelder.

Program:

10.00 start

-Velkommen
Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen

- Rollefordelingen mellom forvaltning, forskning og Forskningsrådet
Jon Børre Ørbæk, spesialrådgiver, avdeling for klima og polar

- Klimagassregnskapet – dagens metode
Ketil Flugsrud, seniorrådgiver i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser

-Introduksjon til ICOS og den faglige sesjonen
Cathrine Lund Myhre, seniorforsker NILU

-How can ICOS data and products impact science and policy?  
Alex Vermeulen, direktør, ICOS Carbon Portal

11.45 lunsj og mingling

-Hvordan ICOS dataene bidrar til å tallfeste havets CO2 -opptak og hvordan det endrer seg over tid
Are Olsen, professor Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen

-Hva sier dataene om utvikling av CO2 og CH4 i atmosfære i Norge og på Svalbard?
Cathrine Lund Myhre, seniorforsker NILU

- Flukskart av CH4 og CO2
Andreas Stohl, seniorforsker  NILU

Brukerperspektiv av ICOS data, innmeldte presentasjoner:

-ICOS-data brukt i havforsuringsforskning,
Ingunn Skjelvan, forsker II, Uni Research Klima og Bjerknessenteret for klimaforskning

-Oppsummering og veien videre

15.00 slutt

Tema