Konferanse om klimatilpasning i Oslo

Tirsdag 22. september 2015 var det konferanse om klimatilpasning og lansering av rapporten Klima i Norge 2100 i Oslo. Her kan du se presentasjonene og video fra konferansen. Konferansen ble arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Presentasjoner og lenker til videoopptak finner du i programmet under. Siden oppdateres løpende. 

Les også:

09.30:Velkommen

 • Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet (se video)
 • Tine Sundtoft, klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet (se video)
 • Tord Lien, olje- og energiminister, Olje- og energidepartementet (se video)
 • Gjermund Hagesæter, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet (se video)

Se video av åpningen

09.45: Hvilket klima må Norge tilpasse seg?
Presentasjon av rapporten Klima i Norge 2100, kunnskapsgrunnlaget om klimaendringene er grunnleggende for arbeidet med klimatilpasning.

 • Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk Institutt
 • Ingjerd Haddeland, Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Stephanie Mayer, Uni Research/Bjerknessenteret
 • Jan Even Øie Nilsen, NERSC/Bjerknessenteret

Se felles presentasjon og video for denne bolken.

10.45: Klimatilpasning på nasjonalt nivå

Presentasjoner av arbeidet med klimatilpasning på nasjonalt nivå.

 • Nasjonale rammer for klimatilpasning, v/ Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Presentasjon. Video.
 • Forberedt på framtidens klima?, v/ Per Sanderud, direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon. Video.
 • Sikkerhet og trygghet i et endret klima, v/ Cecilie Daae, direktør forDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Presentasjon. Video.

11.15: Suksessfaktorer for nasjonalt klimatilpasningsarbeid
Samtale mellom direktørene for Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Ledet av Aslak Bonde.

Se video av samtalen.

11.30: Lunsj

12.30: Virkemidler i klimatilpasningsarbeid

 • Verdien av forebygging – et finansielt perspektiv, v/ Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge. Presentasjon. Video.
 • Klimatilpasset overvannshåndtering i København, v/ Jan Rasmussen, prosjektsjef, København kommune. Presentasjon. Video.

13.15: Klimatilpasning i praksis

 • På lag med regnet. Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø – hvordan ivareta flere ting på engang? v/ Vegard Næss, prosjektleder, Rogaland Fylkeskommune/vannregionmyndighet. Presentasjon. Video.
 • Flom og skred – hvordan begrense skadene, v/ Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør, Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon. Video.
 • Klimatilpasset jord- og skogbruk, v/ Jens Wollebæk, seniorrådgiver, Landbruksdirektoratet. Presentasjon. Video.
 • Presentasjon av nettstedet til Norsk klimaservicecenter v/ Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt (Video)

14.35: Eksempler fra regionalt til lokalt forvaltningsnivå

 • Lokal tilpasning til et klima i endring gjennom planlegging - med kunnskap om nåtiden kan vi bidra til å forme framtiden, v/ Per Elvestad, avdelingsdirektør, Fylkesmannen i Troms. Presentasjon. Video.
 • Tilpassing til eit klima i endring – endrar det min kvardag? v/ Åshild Kjelsnes, fylkesordfører, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Presentasjon. Video.
 • Klimatilpasning et lokalt ansvar – erfaringer fra Bergen kommune, v/Per Vikse, seniorrådgiver, Bergen kommune. Presentasjon. Video.

15.15: Debatt - Hva er et klimatilpasset Norge og hvordan komme dit? 

 • Ola Elvestuen, leder Stortingets Energi- og miljøkomite
 • Rasmus Hansson, talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne
 • Åsne Havnelid, generalsekretær Norsk Røde Kors
 • Åshild Kjelsnes, fylkesordfører, Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Debattleder: Aslak Bonde

Se video fra debatten.

15.55 – 16.00: Avslutning

Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Video)

 

Kontakt

Åsa Alexandra Borg Pedersen
telefon: 971 07 475

klimaavdelingen
Miljødirektoratet

Tema