Kimatilpasningskonferansen holdes på Lillestrøm 29.november 2018.

Klimatilpasningskonferansen 2018: Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Det er tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018.

Konferanse om klimatilpasning 2018

Tid: Torsdag 29. november 2018 klokken 09.45-16.00

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Pris: 800 kroner.

Påmeldingsfrist: 15. november

Du møter Ola Elvestuen i politisk debatt med Gunn Marit Helgesen (KS), Thor Kleppen Sættem (Justisdepartementet), og Else-May Botten og Lars Haltbrekken fra energi- og miljøkomitéen.

Det er også ellers et rikholdig program med mange engasjerte representanter fra statlige virksomheter, kommuner og kommunesektoren, fagmiljøer og nettverk.

I plenum får vi høre om kommunale utfordringer og løsninger i klimatilpasningsarbeidet, og de store linjene i det nasjonale arbeidet. I de fire parallellsesjonene blir det faglige dypdykk. Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer på mange områder.

Parallellsesjoner:

Vann og mere vann
Natur, landbruk og kulturminner
Samfunnssikkerhet i et endret klima
Helhetlig ledelse 

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver, som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Du kan også følge plenumsdelene av konferansen på nett her  . Opptak av parallellsesjonene vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av konferansen.

Den primære målgruppen for årets klimatilpasningskonferanse er kommunene, men er også svært relevant for personer som jobber med klimatilpasning i andre deler av offentlig forvaltning eller privat sektor.

Konferansen arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kommunesektorens organisasjon (KS), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tema