Synteserapporten fra FNs klimapanel (IPCC)

Mandag 3. november 2014 var det norsk lansering av den siste og avsluttende delen av FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport. IPCC-forfatterne Jan Fuglestvedt og Karen O’Brien la fram hovedfunnene. Her kan du se opptak fra lanseringen.

Relaterte lenker

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
telefon: 926 57 954
e-post: espen.larsen@miljodir.no

Tema