Miljøgiftkonferanse om plastens giftige dilemma 26. november

Hvorfor inneholder plast så mye miljøgifter? Og hvordan kan vi kvitte oss med disse? På miljøgiftkonferanse i Oslo 26. november 2018 setter vi søkelys på miljøgiftene i plasten.

Miljøgiftkonferansen 2018

Tid: 26. november, klokken 9–12. 

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo.

Vi serverer enkel frokost fra klokken 8.30. 

Konferansen er gratis, men du må melde deg på.

Detaljert program kommer.

Et viktig miljømål er å stanse bruken av stoffer som er skadelige for miljøet. Samtidig skal vi i framtiden gjenvinne mye mer avfall enn vi gjør i dag. Hvordan kan vi klare begge deler når en del av plasten har så mye miljøgifter i seg?

På Miljøgiftkonferansen 2018 forteller myndigheter og næringslivet hvordan de jobber med å redusere miljøgiftene i plast.  Vi får også høre hva forskerne vet om hva som skjer når miljøgiftene i plasten havner på avveie, og hva det betyr for natur og mennesker.

Detaljert program og påmeldingsskjema kommer snart.

Tema