Utsikt mot Kvigtind i Børgefjell nasjonalpark. Foto: Steinar Johansen.

Nasjonalparkkonferansen 2016

Miljødirektoratet inviterer til Nasjonalparkkonferansen for 2016. Den vil finne sted i Trondheim, på Scandic Hotel Lerkendal, 8.-9. november.

Praktisk info:

Tid: 8. – 9. november 2016

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim.

Påmelding: Bindedende påmelding innen 3. oktober 2016.

Program

Program for fagsamling for forvaltere 8. november blir sendt direkte til påmeldte deltakere.

Miljødirektoratet ønsker å samle medlemmene fra nasjonalpark-/verneområdestyrene, deres forvaltere, og andre inviterte deltakere for å bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring om våre verneområder.

Presentasjoner fra dag 1: 8. november

Presentasjoner fra dag 2: 9. november

Målgruppe og kostnad

De inviterte er nasjonalpark- og verneområdestyrer og nasjonalpark-/ verneområdeforvaltere, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard, tilsynsutvalgene for verneområdene på Hardangervidda, fylkesmennene, Kommunenes Sentralforbund, styret for nasjonalparkkommunene, styret for nasjonalparklandsbyene, nasjonalparksentrene, fylkeskommunene, Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet dekker utgifter til konferansefasiliteter og middag tirsdag kveld. Reiseutgifter og overnatting må dekkes over styrenes egne budsjetter.

Kontakt

Tema