Nasjonalt kontaktforum for biogass 2016

Miljødirektoratet inviterer til nasjonalt kontaktforum for biogass 30. mai 2016. Forumet er en møteplass for myndighetene og biogassbransjen.

Praktisk informasjon

Tid: 30. mai 2016 klokken 09.30 – 15.00

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Påmelding: Frist for påmelding er 23. mai.

Se program

Seminaret er gratis.

* Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området så vi oppfordrer deg til å reise kollektivt.

I Klima- og miljødepartementets biogasstrategi er et av virkemidlene for økt produksjon og bruk av biogass i Norge at det skal opprettes et nasjonalt kontaktforum.

Kontaktforumet skal bidra til erfaringsutveksling gjennom hele verdikjeden for biogass, fra råstoff via produksjon til bruk.

Presentasjoner fra seminaret:

  1. Innledning med resultater av innspill til forum og barriereundersøkelse v/ Solrun F. Skjellum, Miljødirektoratet og Christine Maass, Miljødirektoratet
  2. Hva har de gjort for å få økt produksjon og bruk av biogass i Sverige? v/Per Wennerberg, prosjektleder Biogass Oslofjord
  3. Resultater fra følgeforskning på pilotprosjekter v/Arne Fredrik Lanke, RAMBØL
  4. Ny giv for biogasspotensialet, nå ser vi 10 TWh! v/Tore Woll, Energigass Norge
  5. Revisjon av gjødselvareforskriften v/ Anna Sara Magnusson, Miljødirektoratet
  6. Økt utsortering av våtorganisk avfall v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
  7. Regelverk knyttet til biogjødsel fra biogassproduksjon som produkt v/ Anne Synnøve Bøen, Mattilsynet
  8. Er det mulig å få til et marked for biogjødsel v/ Ivar Sørby, GREVE
  9. Biogjødsel fra EGE v/ Espen Govasmark
  10. Muligheter og barrierer for biogjødsel fra renseanlegg v/ Oddvar Tornes, IVAR IKS

Deltakerliste fra seminaret

Kontakt

Ta kontakt per e-post om du har du spørsmål til seminaret.