FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - presentasjon 8. oktober

Mandag 8. oktober publiserer FNs klimapanel rapporten om hvordan verden kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Media, myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre er velkommen til en presentasjon av rapporten hos Miljødirektoratet i Oslo klokken 8 samme dag.

Presentasjon 8. oktober

Norske klimaforskere vil presentere hovedfunn fra rapporten klokken 8 i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Presentasjonen vil også bli strømmet direkte via nett.

Media og andre som ønsker å snakke med klimaforskerne om rapporten vil få gode muligheter til dette rett etter presentasjonene.

Lanseres natt til mandag 8. oktober i Sør-Korea

Rapporten skal ferdigstilles av FNs klimapanel i et møte i Sør-Korea den første uken i oktober. Den blir lagt fram under en internasjonal pressekonferanse mandag 8. oktober (kl.okken 10.00 i Sør-Korea/klokken 03.00 i Norge).

Media som registrerer seg på forhånd vil kunne få rapporten med sperrefrist i forkant av pressekonferansen.

Norsk presentasjon, pressemelding og faktaark

Vi forventer å kunne publisere en pressemelding og faktaark om rapporten cirka klokken 06.00 denne dagen. For norske medier, myndigheter, organisasjoner, næringsliv og andre, arrangerer vi en presentasjon på norsk, tidlig mandag morgen.

Presentasjonene holdes av norske klimaforskere som skal være med å skrive den kommende sjette hovedrapporten til klimapanelet.

Program

07.30: Vi serverer kaffe og rundstykker, deler ut pressemelding og ev. supplerende faktaark på norsk

08:00: Velkommen v/ miljødirektør Ellen Hambro

08:05: Presentasjon av hovedfunn fra rapporten ved:

  • Bjørn Samset, forskningsleder, Cicero senter for klimaforskning
  • Trude Storelvmo, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo
  • Nils Christian Stenseth, professor, Universitetet i Oslo

08:30: Q&A med professor Jim Skea og Jan Fuglestvedt fra FNs klimapanel via Skype fra Sør-Korea.

08:45: Rapporten overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen – kommentar fra statsråden

09.00-09.30: Muligheter for en-til-en-intervjuer med norske klimaforskere.

Om FNs klimapanel

  • FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.
  • Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.
  • Spesialrapporten om 1,5 graders global oppvarming publiseres mandag 8. oktober.
  • Miljødirektoratet er Norges nasjonale knutepunkt for FNs klimapanel og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til klimapanelets arbeid.

Påmelding

* = Må fylles ut.

NB. Påmeldingssystemet håndterer ikke spesialtegn som for eksempel «&» og «/», unngå derfor bruk av slike.
 
 

Relaterte lenker

Kontakt:

Spørsmål om rapporten og FNs klimapanel
Norsk kontaktpunkt for FNs klimapanel, Øyvind Christophersen
telefon 970 75 014

Spørsmål om seminaret 
seniorrådgiver Espen Larsen
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon 926 57 954

Tema