FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - seminar 27. september

I forkant av at FNs klimapanel lanserer rapporten om 1,5 graders global oppvarming mandag 8. oktober, arrangerer vi seminar 27. september for media, myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre som ønsker å forstå rapporten best mulig når den blir publisert.

Seminar om 1,5 graders-rapport

Rapporten skal ferdigstilles av FNs klimapanel (IPCC) i et møte i Sør-Korea første uken i oktober. Den lanseres internasjonalt og i Norge mandag 8. oktober.

27. september inviterer vi til en orientering om bakgrunnen for rapporten, hva slags temaer den vil omhandle og hvordan den skal brukes i de internasjonale klimaforhandlingene.

Vi vil også forsøke å forklare en del sentrale og kompliserte begreper som er viktige for å forstå rapporten.

Program 27. september 2018

09.00: Velkommen og introduksjon
ved avdelingsdirektør Audun Rosland, klimaavdelingen, Miljødirektoratet

09.10: FNs klimapanel og spesialrapporten om 1,5 graders global oppvarming: Hvordan jobber klimapanelet og hvordan har de jobbet med 1,5-gradersrapporten
ved Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet.

09.25: 1,5-gradersrapportens rolle og betydning i de internasjonale klimaforhandlingene ved Marianne Karlsen, nestleder i norsk forhandlingsdelegasjon, Klima- og miljødepartementet

09:35: Forskere forklarer sentrale temaer og begreper i rapporten, som karbonbudsjett, negative utslipp/fjerning av CO2 fra atmosfæren, utslippsbaner, hvordan jobber klimapanelet med risiko og usikkerhet, klimamodeller, hvordan vurdere virkning av klimaendringer på natur, og sammenhenger mellom klimaendringer og ekstremvær.

  • Bjørn Samset, forskningsleder, Cicero senter for klimaforskning
  • Trude Storelvmo, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo
  • Nils Christian Stenseth, professor, Universitetet i Oslo
  • Helene Muri, forsker, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Asgeir Sorteberg, professor, Universitetet i Bergen.

11.00-12.00: Enkel lunsj med kaffe fram til kl. 12.

Om FNs klimapanel (IPCC)

  • FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.
  • Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.
  • Den første spesialrapporten, som handler om 1,5 graders global oppvarming publiseres mandag 8. oktober.
  • Miljødirektoratet er Norges nasjonale knutepunkt for FNs klimapanel og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til klimapanelets arbeid.

Påmelding:

* = Må fylles ut.

NB. Påmeldingssystemet håndterer ikke spesialtegn som for eksempel «&» og «/», unngå derfor bruk av slike.
 
 

Relaterte lenker

Kontakt

Spørsmål om rapporten og FNs klimapanel: Norsk kontaktpunkt for FNs klimapanel, Øyvind Christophersen, telefon 97075014

Spørsmål om seminaret/arrangementet: Seniorrådgiver Espen Larsen, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92657954

Tema