Seminar om Miljøprøvebanken – en gullgruve for forskning

1. januar 2016 åpner Miljøprøvebanken for uttak. Miljødirektoratet og Forskningsrådet inviterer forskere, forvaltning, næringsliv og andre interesserte til seminar 14. januar om mulighetene som ligger i det unike arkivet.

Tid: 14. januar, kl. 10.00 - 15.10

Sted: CIENS, Gaustadallèen 21, Oslo

Påmeldingsfrist: 7. januar
Seminaret er gratis.

Program

Miljøprøvebanken ble etablert i 2012, men er fremdeles ukjent for mange. 1. januar 2016 åpnes den for uttak.

På seminaret 14. januar hos CIENS Toppsenter i Forskningsparken vil intensjonene og mulighetene i banken bli presentert.

Verktøy

Miljøprøvebanken er et arkiv for miljøprøver fra norsk natur. Det skal være et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.

Prøvene samles inn fra dyr, slam og luft og gir et unikt potensial for forskning basert på lange tidsserier i det norske naturmiljøet.

Fremtidig forskning

På seminaret vil du få høre om hvordan tilsvarende arkiver fungerer i våre naboland, hvilke forvaltningsbehov banken kan fylle og hvordan forskningsmiljøene ser på bidrag til fremtidig forskning.

Seminaret vil være spesielt nyttig for forskere som arbeider med tidsserier med kjemiske parametere og som ønsker å benytte prøver fra Miljøprøvebankens arkiv i fremtidige prosjekter støttet av Forskningsrådet.

Miljøprøvebanken eies av Klima– og miljødepartementet, styres av Miljødirektoratet og driftes av   Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS).

Kontakt

Malene Vågen Dimmen
arts- og vannavdelingen