Hvert år produseres det globalt ca. 300 millioner tonn plast - og produksjonen er økende. All plast fragmenteres over tid til mikroplast. Dette utgjør et stort miljøproblem. Foto: iStock.

Seminar om mikroplast 3. mars

Mikroplastforurensning er et miljøproblem som får stadig mer oppmerksomhet. Miljødirektoratet inviterer til seminar 3. mars på Helsfyr i Oslo fra klokken 8 til 11.30. Se seminaret om igjen her

Fakta om mikroplast

Det tar svært lang tid før plast brytes helt ned i havet. Men alt plastmateriale som blir utsatt for sol, bølger, vær og vind vil over tid deles opp i mindre og mindre biter, helt til de ender opp som mikroplast (plastpartikler med størrelse mindre enn 5 mm).

Det er ikke all mikroplast som stammer fra fragmentert plastavfall. Det finnes også plastprodukter som er laget så små at de allerede er på størrelse med mikroplast. Slike små plastkuler finnes blant annet i kosmetikk, som skrubbekremer og tannkremer, og kan skylles ut via avløpet og direkte ut i havet.

Vi er bekymret over at omfanget av problemet er økende – som følge av fragmentering av plast fra mer enn 50 år med industriell plastproduksjon, bruk-og-kast-samfunnets holdninger til plast, og at naturen ikke har vært skjermet fra plastprodukter og -avfall.

Det er svært vanskelig og ressurskrevende å fjerne avfall som har havnet i havet. Når avfallet i tillegg er brutt ned til mikroplast vil det være tilnærmet umulig. Vi vet fremdeles lite om hvor små biter plasten kan deles opp i, og om mikroplast til slutt vil synke og sedimenteres på havbunnen eller øke i konsentrasjon i vannmassene og på overflaten.

Les mer på Miljøstatus

Hvor stort miljøproblem er mikroplast, hvem står for de største utslippene, hva er de beste løsningene og hvordan jobber myndighetene med dette?

Les også: Dette er mikroplastverstingene

Dette er spørsmål som skal besvares når Miljødirektoratet inviterer til mikroplastseminar tirsdag 3. mars i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.

Les programmet her
Se seminaret om igjen her

Mange kilder

Hvert år fylles verdenshavene med store mengder plastavfall som brytes langsomt ned og blir til mikroplast. Svært mange pleie- og hygieneprodukter er også tilsatt plastpartikler som havner i havet via avløp.

Det samme gjelder plastfibre som løsner ved vask av syntetiske plagg. I tillegg finnes det flere mindre kjente kilder som bidrar til mikroplastforurensingen.

Presentasjon av tre rapporter

I fjor ba Miljødirektoratet om en faglig vurdering av mikroplastforurensing som trussel mot helse og miljø. Prosjektet har endt opp i tre fagrapporter som skal brukes videre i arbeidet med mikroplast.

Vi ønsker å presentere rapportene og de viktigste funnene og starte arbeidet med å finne gode tiltak og virkemidler.

Frokostseminaret arrangeres tirsdag 3. mars i Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo. Det starter klokken 0800 med kaffe og en enkel frokost og varer til 1130.

Se hele programmet her

Relaterte lenker

KONTAKT

rådgiver Hannah Hildonen
seksjon for avfall og grunnforurensning 
telefon: 901 87 432

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema