Dr. Rajendra Pachauri, leder av FNs klimapanel (IPCC), deltar på seminaret 13. november. Foto: Miljødirektoratet.

Se klimaseminar i opptak

Her kan du se seminaret med klimapanelets leder Rajendra Pachauri og andre internasjonale og nasjonale eksperter den 13. november 2014 i opptak. Under seminaret la forskere fram femte hovedrapport i kortversjon, diskuterte hva internasjonalt samarbeid kan bidra med og rundet av med å bringe diskusjonen hjem til Arktis.

Seminaret ble arrangert av Miljødirektoratet, CICERO Senter for klimaforskning og Universitetet i Oslo under dag to av Zerokonferansen 2014. Dagen var delt i tre uavhengige sesjoner.

09.45-11.00: Klimautfordringen i kortversjon

I begynnelsen av november publiserte FNs klimapanel siste del av den femte hovedrapporten. I denne sesjonen oppsummerer forskerne de viktigste funnene i rapporten. Sesjonen legger vekt på valgene vi står overfor, hvordan beslutninger i dag kan skape en bærekraftig fremtid og hvordan ulike aktører kan bruke rapportene fra FNs klimapanel i sitt arbeid.

 

11.15-12.30: Internasjonalt samarbeid – avtaler og lederskap

Denne sesjonen tar for seg potensialet som ligger i ulike former for internasjonalt klimasamarbeid, og hvilke typer samarbeid og avtaler som kan gjøre det mulig å nå togradersmålet. Vi trekker fram eksempler på internasjonalt samarbeid, ser på hvordan EU jobber internasjonalt, får en rapport fra høstens klimatoppmøte i New York og perspektiver på muligheten for en ny internasjonal avtale i Paris.

 

13.30-14-45: Klimapanelets rapport med norske øyne: Arktisk brennpunkt

Arktis er svært viktig i klimasammenheng og det er her klimaendringene oppleves først og sterkest. Unike arter og økosystemer, naturbaserte næringer, urfolk og den raske temperaturøkningen gjør regionen sårbar for endringer. Samtidig har endringene som finner sted i Arktis store ringvirkninger på det globale klimaet, artsmangfold og samfunnsutvikling. Regionen er geopolitisk og økonomisk viktig. Kort sagt, Arktis er brennhett på mange områder.

 

Relaterte lenker

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
telefon: 926 57 954
e-post: espen.larsen@miljodir.no

Tema