Webinar 29. januar om klimatilpasning i kommuner

Tirsdag 29. januar kl. 10.00 blir det webinar for kommunene om nye statlige planretningslinjer (SPR) for klimatilpasning.

Høsten 2018 ble det vedtatt nye statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas i lokalt i samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner.

Eivind Junker, postdoktor ved NTNU, går gjennom retningslinjene og hvilke praktiske og rettslige følger dette har for kommunene. Det blir satt av god til spørsmålsrunde.