Webinar 13. november om fossil- og utslippsfrie byggeplasser

OBS - ny dato: Tirsdag 13. november kl. 10.00 - 11.00 blir det webinar om fossil- og utslippsfrie byggeplasser i kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene i møte med markedet, og hvilke erfaringer har de som har testet det ut?

Det blir innlegg fra Vestfold fylkeskommune, og nasjonalt program for leverandørutvikling - med eksempler fra byggeprosjekter i Trøndelagskommuner.

I forbindelse med webinaret lanseres også en veileder fra Miljødirektoratet med konkrete råd og tips for hvordan du kan gjennomføre tiltak på byggeplasser i din kommune eller i ditt fylke.

Alle kan delta, men husk å registrere deg på forhånd.

KONTAKT:

Spørsmål om webinaret kan rettes til klimasats@miljodir.no