Foto: Miljødirektoratet.

Opptak av webinar om støtte til lokale klimatiltak i 2018 (Klimasats)

Her finner du opptak av webinaret om Klimasats, 6. desember 2017. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet. Under webinaret ga vi en rask innføring i det viktigste du bør vite hvis du vil søke støtte i 2018.

 

Webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan kommunisere med foredragsholder og andre deltakere via chat. Miljødirektoratet tar sikte på å arrangere flere webinarer om lokalt klimaarbeid i 2018.

I dette webinaret forteller prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, om:

  • Klimasats - hva er det?
  • Hva kan kommunene søke om?
  • Krav til søknaden, og hva ønsker vi at kommunene skal tenke på når de lager en søknad.
  • Hva legges det vekt på når vi prioriterer søknader?
  • Hva skjer etter søknadsfristen?

Webinaret ble sendt fra rådhuset i Bærum kommune.

Relaterte lenker

Tema