Sammenvevd verden: Klimaendringer i andre land påvirker handel, finans, sikkerhet, helse, ressurstilgang og andre forhold globalt på måter som også har betydning for Norge. Foto: iStock

Workshop 31. mai: Hvordan vil klimaendringer i andre land påvirke Norge?

Miljødirektoratet, i samarbeid med EY og Cicero senter for klimaforskning, inviterer deg som jobber med finans, handel, utenriks- og sikkerhetspolitikk/migrasjon, landbruk og fiskeri/havbruk til workshop i Oslo, torsdag 31. mai. Diskusjonene skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer utenfor Norge kan påvirke viktige nasjonale interesser.

Konsulentselskapet EY har på oppdrag fra Miljødirektoratet laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om dette. Rapporten ble publisert 13. februar i år. Nå ønsker vi å supplere rapporten med kunnskap fra dere som jobber innen finans, handel, utenriks- og sikkerhetspolitikk/migrasjon, landbruk og fiskeri/havbruk.

Temagrupper vil gi anbefalinger

En vesentlig del av workshopen vil være arbeid i temabaserte grupper. Gruppene vil oppsummere sine diskusjoner i form av anbefalinger til videre kunnskapsutvikling, tiltak, organisering og samarbeid for å redusere risiko og utnytte muligheter. Målgruppene er aktører i privat, offentlig og frivillig sektor som blir påvirket av endringene. Miljødirektoratet vil også benytte innspillene i arbeidet med å legge til rette for helhetlig klimatilpasning i Norge, der Miljødirektoratet bistår Klima- og miljødepartementet med å fremskaffe kunnskap og gi faglige råd.

Ønsker deltakere til gruppene

Vi ønsker oss deltakere med betydelig erfaring fra arbeidsområdet de vil være med å diskutere. Gruppene bør være sammensatt av folk med ulik og kompletterende kunnskap. I alle gruppene bør det være folk med kunnskap om klimaendringers betydning på eget arbeidsområde og hvordan man kan redusere denne risikoen. Vi ønsker deltakelse fra representanter fra privat, offentlig og frivillig sektor, inkludert forskere/akademia. Vi legger opp til at det blir 10-20 personer på hver gruppe.

Program (endringer kan forekomme):

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo

09.00: Velkommen ved Audun Rosland, direktør i klimaavdelingen i Miljødirektoratet

09.10: Klimarisiko og grep for å møte utfordringer Norge står overfor v/ Martin Skancke, leder av regjeringens ekspertutvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi

09:40: Hovedfunn fra rapporten om grenseoverskridende klimarisiko v/ Nicolai Prytz, EY

10.10: Orientering om gruppearbeidet – formål og arbeidsmetode

10:20: Pause

10:30: Arbeid i temagruppe

  • Hvordan påvirker klimaendringer i andre land den aktuelle sektoren i Norge?
  • Hva betyr dette for norske interesser/interessenter?
  • Hva er de største risikoene, og ev. mulighetene, og hva er viktigst å ta tak i først?

12:00: Lunsj

13.00: Arbeid i temagruppe

  • Hva slags tiltak kan bidra til å redusere risiko og utnytte muligheter, i dag og på sikt?
  • Hvilke aktører må ta hensyn til denne risikoen? Hvordan bør ulike aktører samarbeide?

14.30: Hovedfunn og anbefalinger fra gruppene presenteres i plenum

15.00: Slutt

Påmelding innen 29. mai

For å delta, må du fylle ut skjemaet under. Vi håper å kunne gi plass til alle som er interessert, men av hensyn til dialogen og plassbegrensninger i lokalene, må vi sette et tak på 20 personer i hver gruppe. Blir det for mange påmeldte, vil vi prioritere ut fra at hver gruppe har deltakere med ulike perspektiver og kompetanse. Kontaktperson er Ane Hagen Kjørholt i Miljødirektoratet.

Viktig:

  • Du bør ha lest de mest relevante delene av rapporten før workshopen, dvs. det som omhandler temaet du vil være med å diskutere.
  • Det kan bli endringer i hvilke temagrupper vi setter opp. I så fall vil vi kontakte dem som har meldt seg på disse gruppene.

Påmelding

Relaterte lenker

Kontakt:

Seniorrådgiver Ane Hagen Kjørholt, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 41691414

Nicolai Prytz, manager, klima og bærekraftstjenester, EY, telefon 97679763 

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Arnslett, CICERO senter for klimaforskning, telefon 93286460

Tema