2013

Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser resultater fra det... 10.12.13

Miljøkravene til bensin overholdes

En kontroll utført av Miljødirektoratet viser at omsetning av bensin og diesel på det... 10.12.13

Forslag om harmonisert klassifisering for acetoklor og metyljodid

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget gjelder acetoklor og metyljodid, og er nå på... 09.12.13

Avgjør naturpanelets prioriteringer

Denne uka blir det avgjort hvilke oppgaver FNs naturpanel skal sette øverst på agendaen... 09.12.13

Utslippskutt med helse- og klimaeffekt

Reduksjon av norske utslipp av sot, metan og andre såkalte kortlevde klimadrivere kan gi... 05.12.13

Ministererklæring om isbjørn undertegnet i Moskva

Norge og de fire andre isbjørnlandene i verden undertegnet denne uka en erklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn. 05.12.13

Færre fugl i fjellet

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av... 03.12.13

Oljeselskap bøtelagt etter sementutslipp

Oljeselskapet Centrica har vedtatt et forelegg på 500 000 kroner etter at Miljødirektora... 29.11.13

Kraftig nedgang i sjølaksefisket

Rapporterte fangsttall fra sjølaksefiske i 2013 viser igjen en kraftig tilbakegang på... 28.11.13

Aleris Aluminium Raudsand må redusere luktende utslipp

Miljødirektoratet setter strengere utslippsgrenser til luft og nye krav til lukt fra... 28.11.13