Både Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) følger opp reglene for sikkerhet ved leker. Foto: John Petter Reinertsen

Strengere regler for kjemikalier i leker

Den nye forskriften for sikkerhet ved leketøy stiller strenge krav til innholdet av farlige stoffer. Reglene for sikkerhet ved leketøy er felles i hele Europa.

– Små barn er mer sårbare for skadelige stoffer enn voksne. Det er derfor vi har strenge regler for innholdet av farlige kjemikalier i produkter som er rettet mot de minste, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mer tydelig og konkret

Regelverket for leker

  • Forskrift om sikkerhet ved leketøy regulerer kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske og radioaktive egenskaper, samt hygiene og støy, ved leketøy til barn under 14 år.
  • Forskriften gjennomfører EUs leketøydirektiv i Norge.
  • Miljødirektoratet har hovedansvaret for de delene av forskriften som omhandler kjemikalier, støy og hygiene.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter de delene som omhandler fysiske- og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsfare samt elektriske og radioaktive egenskaper.
  • Krav til samsvarsvurdering, sporbarhet, merking og emballasje forvaltes av begge direktorater.

Leketøyforskriften inneholder bestemmelser for å unngå at leketøy inneholder stoffer som kan gi helsefare. En ny forskrift erstatter nå den gamle forskriften om sikkerhet ved leketøy. Den gir strengere grenser for hvor mye leketøy kan inneholde av enkeltstoffer og tydeliggjør hvilke stoffer som skal unngås brukt i leker.

Den nye forskriften gir også mer spesifikke krav til merking av leketøy og til hvilken dokumentasjon og informasjon som skal følge leketøyet. Hvilke forpliktelser de enkelte aktørene har, er også blitt mer tydelig.

Forskriften har dessuten klarere bestemmelser om hvilke produkter som omfattes av reglene, og hvilke som faller utenfor. I tillegg gir den strengere og mer konkrete krav til sikkerhetsmessige egenskaper ved leketøy.

Strenge krav til innhold av farlige stoffer

– Dersom kravene i leketøyforskriften følges, skal det være trygt å kjøpe leker i norske butikker. Kravene til sikkerhet ved leketøy er nå tydeliggjort, sier miljødirektøren.

Forskriften inneholder spesielt strenge krav for leker til barn under tre år, og leker som ofte puttes i munnen. Leketøysforskriften er en dynamisk forskrift, som vil si at tekniske krav og grenseverdier kan endres etter hvert som vi får ny kunnskap.

Den nye forskriften trådte i kraft 1.12.2013.

Presentasjoner fra seminar 15. oktober

Tidligere i høst arrangerte DSB og Miljødirektoratet et seminar for å informere produsenter, importører og distributører av leker om de nye kravene. Se presentasjonene fra seminaret.

Relaterte lenker

Kontakt

sefingeniør
Trine-Lise Torgersen
produktseksjonen.
Telefon: 467 42 815

Tema