Mindre emballasjeavfall og mer gjenvinning

Returselskapene for emballasje rapporterer at det i fjor ble mindre emballasjeavfall og at mer av avfallet gikk til gjenvinning. Alle målene om materialgjenvinning er imidlertid ikke nådd.

Avtaler om gjenvinning og emballasje

  • Miljøverndepartementet og emballasjekjedene inngikk i 1995 frivillige avtaler om innsamling og gjenvinning av brunt papir, emballasjekartong, plastemballasje og metallemballasje. Avtalene ble reforhandlet i 2005
  • Aktører som produserer, importerer, bruker eller omsetter emballasje forplikter seg til å nå minimumsmål for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall
  • Ulike returselskap for emballasje og NOK arbeider for at næringslivet skal nå målene i avtalene

Når emballasje materialgjenvinnes, kan avfallet brukes til å lage nye produkter i stedet for å bruke helt nye råvarer. Miljøgevinsten er særlig stor for plast- og metallemballasje.

I 2012 oppstod over 500 000 tonn emballasjeavfall i Norge. Det er en liten nedgang på omtrent 12 000 tonn fra året før. Samtidig ble omtrent 95 prosent av emballasjeavfallet gjenvunnet i fjor. Det er en økning på rundt 0,6 prosent. Fordi samlet mengde emballasjeavfall går ned, går mengden til gjenvinning målt i vekt også noe ned.

– Vi sparer betydelige ressurser på at emballasjen materialgjenvinnes, eller utnyttes som energi dersom gjenvinning ikke er fornuftig. Det er positivt at innsamlingen og gjenvinningen av emballasje øker, sier assisterende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i Miljødirektoratet.

Mange av målene er nådd

Miljøverndepartementet og næringslivet har inngått emballasjeavtaler med konkrete mål for å redusere miljøproblemene knyttet til forskjellige typer avfall. Alle krav til total innsamling og gjenvinning er nådd, men mål om materialgjenvinning av emballasjekartong og ekspandert plast (EPS) er fortsatt ikke er nådd.

– For enkelte typer emballasje er målene om materialgjenvinning fortsatt ikke oppfylt, og vi ser at bransjen har et forbedringspotensial, sier Opheim.

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Denne utviklingen tilsier at vi trolig får en økning i mengden emballasjeavfall de neste årene. Dette gir emballasjebransjen nye utfordringer med å redusere mengden emballasje som brukes.

Målene i emballasjeavtalene er nådd, med unntak av enkelte typer som ikke har nådd mål for materialgjenvinning. Disse har likevel nådd det overordnede målet om samlet gjenvinning
Norge oppfyller i dag våre internasjonale forpliktelser om materialgjenvinning av disse emballasjetypene.

Relaterte lenker

Kontakt:

Rådgiver
Torkil Bårdsgjerde
seksjon for avfallsgjenvinning og
farlig avfall
Telefon: 22 57 35 69

Leder Pål Spillum
seksjon for avfallsgjenvinning og
farlig avfall
Telefon: 22 57 35 20

Tema