Dragehode. Her fra Lillomarka i Oslo. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Vedtok bot for giftsprøyting av dragehode

Jernbaneverket og to underentreprenører har vedtatt bøter på totalt 1,5 millioner kroner for å ha ødelagt en forekomst av den prioriterte arten dragehode i Ringsaker kommune. Det er første gang noen er bøtelagt for denne type miljøkriminalitet.

Dragehode, som tilhører leppeblomstfamilien, ble en prioritert art etter naturmangfoldloven i 2011. Det betyr at uttak, skade og ødeleggelse er forbudt. Ifølge Norsk rødliste for arter 2010, er arten truet. Det betyr at risikoen for at den skal dø ut er høy.

– Saken er prinsipielt viktig, fordi det er første gang noen er blitt ilagt straff for ødeleggelse av en forekomst med en prioritert art. Påtalemyndighetenes strenge reaksjon viser alvoret i saken, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sprøytet med ugrasmiddel

Ødeleggelsen skjedde i juni i fjor langs jernbanelinja nord for Moelv i Ringsaker kommune, da underentreprenørene Nettskog AS og Mesta AS sprøytet en forekomst med dragehode (Dracocephalum ruyschiana) med det kjemiske ugrasmiddelet Tomahawk. Det skjedde til tross for at Jernbaneverket var kjent med at blomsten vokste i det aktuelle området. De var også kjent med at dragehode er en prioritert art. Jernbaneverket har forklart at etaten ikke oversendte oppdatert informasjon om forekomsten til firmaene som utførte sprøytingen. Det skyldtes en glipp.

Giftsprøytingen medførte at 125 skudd av arten ble ødelagt, noe som innebar en halvering av den lokale bestanden. Forholdet ble anmeldt av Fylkesmannen i Hedmark og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) i september 2012.

Pålagt å gjenopprette tilstanden

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Foretakene er blitt ilagt bøter for overtredelse av straffeloven § 152b tredje ledd, en bestemmelse som rammer de alvorligste tilfeller av miljøkriminalitet.Jernbaneverket ble ilagt ei bot på 800 000 kroner, mens de to underentreprenørene fikk bøter på 350 000 kroner hver for lovbruddet.

I oktober 2012 fikk Jernbaneverket pålegg om å iverksette tiltak for å gjenopprette tilstanden på den aktuelle lokaliteten for dragehode.

Relaterte lenker

Kontakt

Anniken Gjertsen Skonhoft
Seniorrådgiver
Tlf. 971 52 451

Tema