Sau. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1.november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside.

Dersom du ikke tidligere har benyttet det elektroniske søknadssenteret, må du først registrere deg som bruker. Selve søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og det følger samme oppbygging som papirversjonen. Når alle data er satt inn, sendes søknaden ved å klikke på «Send inn». Du vil da motta en kvittering per e-post om at søknaden er innlevert. Kort tid etter ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etter at fristen er utløpt, vil fylkesmennene behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning. Det skjer senest innen utgangen av året. I januar foreligger den fullstendige oversikten over tapstall for beitesesongen 2013.

Hvis du får problemer med å levere søknaden elektronisk, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

Relaterte lenker

Kontakt

Marit Gystøl
Rådgiver
Telefon: 995 19 027

Susanne Hanssen
Seniorrådgiver
Telefon: 907 42 738

Tema