Professor Thomas Stocker fra Universitetet Bern vil innlede og delta hele dagen. Foto: FNs klimapanel.

Se opptak fra seminar om FNs klimapanel

Onsdag 6. november arrangerte Miljødirektoratet og samarbeidspartnere et unikt dybdeseminar på Zerokonferansen 2013 om FNs klimapanels rapport om det naturvitenskapelige grunnlaget. Her kan du se opptak fra seminaret.

Under seminaret fikk deltakerne stille spørsmål direkte til menneskene som har skrevet rapporten.  Del 2 og 3 av seminaret ble oversatt til engelsk med tolk. Første del foregikk i sin helhet på engelsk.

Se opptak av seminaret

Denne parallellsesjonen på Zerokonferansens andre dag på Youngstorget i Oslo var delt i tre deler, omtalt som sesjon 5 i Zerokonferansens program. Sesjonen var ment for deg som trenger kunnskap om klimaet for å gjøre jobben din, og vi fikk en sal full av interesserte mennesker fra næringsliv, forvaltning, organisasjoner, media, politikk og forskning.

Fra invitasjonen til seminaret:

 

Hovedfunn fra rapporten

Først blir det en gjennomgang av hovedfunnene i klimapanelets delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget, et dokument basert på tusenvis av studier og ført i pennen av de 259 ekspertene og forskerne som utgjør klimapanelets arbeidsgruppe 1. Den ene av arbeidsgruppens to ledere, professor Thomas Stocker fra Universitetet i Bern, vil gjennomgå de viktigste resultatene om observerte endringer i klimasystemet fram til i dag, årsaker til endringene og framtidige endringer. Deretter vil de norske forfattere i arbeidsgruppen presentere temaer de har spesialisert seg på. Etter hvert innlegg, inkludert Stockers presentasjon, settes det av rikelig med tid til spørsmål og svar.

Få svar på ditt klimaspørsmål

I den tredje bolken er det det du som deltaker som bestemmer temaene. Både innlederne fra før pausen og alle som sitter i salen – inkludert deg selv – vil utgjøre en ekspertgruppe på 200 personer som du kan stille spørsmål til. Etter at du har meldt deg på, vil du bli bedt om å bidra med et spørsmål du ønsker svar på. Ordstyrer vil bruke både innlederne og påmeldte til å bidra til å svare på spørsmålene, gjerne fra flere synsvinkler ved at deltakere med ulik bakgrunn bidrar til å svare på spørsmålene.

Du er en av ekspertene

Hensikten med denne sesjonen er å øke vår egen kunnskap om klimaet. Det er lov å stille både de enkleste spørsmål ("Hvorfor skal vi bry oss om klimaendringene?") og de mer spesifikke på områdene du er opptatt av. Vi kan ikke garantere svar på alt, men vi lover en bredt sammensatt forsamling fra næringsliv, forvaltning, organisasjoner og andre i tillegg forskere, slik at forutsetningene for å få hjelp til å forstå er de aller beste.

Samarbeid med forfatterne

Miljødirektoratet er norsk knutepunkt (focal point) for FNs klimapanel. Vi arrangerer seminaret i samarbeid med Cicero senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Polarinstitutt, som alle har forfattere med i arbeidsgruppen som har skrevet rapporten.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen,
    telefon 22 57 35 49.

Tema