Foto: iStockphoto.com

Frokostseminar om FNs klimapanel 13.9.

Frokostseminaret om FNs klimapanel (IPCC) sendes på nett-tv fredag 13. september fra Miljødirektoratet i Oslo. Hovedtema er klimapanelets femte hovedrapport og første del av denne rapporten som legges fram 27. september.

Hvor: Miljødirektoratets lokaler i Strømsveien 96 i Oslo (se kart)

Når: Fredag 13. september 2013. Frokost fra 08.00, program fra 08.30.

Påmelding: Påmeldingsfristen har gått ut.

Se video av presentasjonene til:

Twitter: #klimapanel

Bli kjent med klimapanelet og temaene
Frokostseminaret gir innsikt i hvordan FNs klimapanel arbeider og hva som skjer under lanseringen av den første delrapporten om det klimavitenskapelige grunnlaget for klimaendringene den 27. september i Stockholm og Oslo. Det blir også en innføring i noen av de mest sentrale klimavitenskapelige temaene i rapporten, og god anledning til å stille spørsmål til flere av de norske forfatterne av rapporten.

Presenterer ikke funn fra rapporten
Rapporten fra FNs klimapanel er ikke ferdig før den har vært behandlet i klimapanelets møte i Stockholm fra 23. til 27. september, og konkrete funn fra rapporten vil ikke bli presentert under dette seminaret. Men forfatterne vil orientere om sentrale temaer og hva som er gjort for å få bedre kunnskap. Dette er en gylden mulighet til å få en kort innføring i noen av de viktigste klimavitenskapelige temaene i rapporten.

Hvem gjør hva den 27. september?
Seminaret vil også gi nyttig informasjon om den internasjonale lanseringen i Stockholm og den nasjonale lanseringen i Oslo den 27. september, hvilke personer og institusjoner som er involvert og hvordan man enklest kan skaffe seg god informasjon om innholdet i rapporten denne dagen.

Hvordan omtales klima i media?
Seminaret avsluttes ved at professor James Painter, Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, legger fram en studie av hvordan media i ulike land – inkludert Aftenposten, VG og Dagbladet i Norge – bruker og gjengir klimapanelets beskrivelser av usikkerhet og risiko i vitenskapen. Denne studien bør være interessant særlig for journalister og andre som er opptatt av klimakommunikasjon.

Arrangørene
Frokostseminaret er et samarbeid mellom CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet.

Program

08.00: Frokost med rundstykker og kaffe

08.30: Velkommen ved Solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet

  • FNs klimapanel, klimapanelets arbeid i Norge og Miljødirektoratets rolle som nasjonalt knutepunkt. Klimaforhandlinger og betydningen av rapporten opp mot møtene.

08.40: Klimapanelet – prosess og kunnskapsgrunnlag ved Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet

  • Klimapanelets arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag. Endringer i prosesser fra fjerde hovedrapport i 2007 til i dag.
  • Hva skjer i Stockholm 23.-27. september? Hvilke roller har forfattere, myndigheter og andre? Hvordan vil rapportutkastet bli behandlet i Stockholm?

08.50: Klimapanelets femte hovedrapport ved Gunnar Myhre, Cicero

  • Femte hovedrapport – en oversikt over de ulike delrapportene
  • Første delrapport om det klimavitenskaplige grunnlaget. Viktige temaer i rapporten.

09.05: Aktuelle problemstillinger i første delrapport v/forfatterne

Gunnar Myhre (CICERO), Jan Fuglestvedt (CICERO), Eystein Jansen (Bjerknessenteret), Cecilie Mauritzen (CICERO) og Jan-Gunnar Winther (Norsk Polarinstitutt)

  • Klimasystemet på 1-2-3 – en innføring i grunnleggende klimakunnskap.
  • Hvordan se inn i framtiden? Utviklingsbaner som nytt verktøy i femte hovedrapport. (Se faktaark om utviklingsbaner.)
  • Faglig sikkerhet og sannsynlighet – hva ligger bak klimapanelets vurderinger?  
  • Hva er nytt siden 2007? En gjennomgang av temaer som er grundigere behandlet enn tidligere, inkludert polarområdene, is og is-modellering, ikke-reversible endringer, havnivå og havforsuring.

09.45: Spørsmål og svar

  • Anledning til å stille spørsmål til forfatterne og Miljødirektoratet.

10.05: Pause

10.20-11.00: En studie av bruken av risiko- og usikkerhetsbegreper i media.

Ved professor James Painter, Reuters Institute for the Study of Journalism, Universitetet i Oxford. Painter var tidligere journalist i BBC.

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Konklusjonene til FNs klimapanel inneholder varierende grad av usikkerhet. Disse konklusjonene skal danne grunnlaget for klimapolitikk, og samtidig vet vi at usikkerhet kan være et hinder for å treffe beslutninger. I tillegg blir vitenskapelig usikkerhet ofte misforstått og tolket som at forskerne ikke vet noe. til En fordel med å snakke om risiko framfor usikkerhet, er at det dreier debatten vekk fra ideen om at forskningen må være helt sikker, før beslutninger kan fattes. Hvordan formidles risiko og usikkerhet rundt klimaendringer av media? James Painter har analysert 350 nyhetssaker fra 18 aviser i seks land, deriblant Aftenposten, VG og Dagbladet. Han konkluderer med at rapporteringen av klimaendringer oftest handler om katastrofe og usikkerhet. Å bruke risikobegrepet er langt mindre utbredt.

Relaterte lenker

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
telefon 22 57 53 49, mobil 926 57 954

Tema