Foto: iStockphoto.com

Pressekonferanse om IPCC-rapport 27.9.2013

Fredag 27. september sender Miljødirektoratet pressekoneranse om første del av femte hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC). Norske forfattere presenterte hovedfunn fra rapporten i Oslo parallelt med den internasjonale pressekonferansen.

FNs klimapanel skal i 2013 og 2014 legge fram tre delrapporter og en synteserapport som til sammen utgjør klimapanelets femte hovedrapport. Hver rapport har sin arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppe 1 la fram hovedfunnene (det såkalte Summary for Policymakers) fra den første delrapporten om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene i Stockholm 27. september klokken 10.00. Hele den rundt 1000 sider store rapporten publiseres mandag 30. september.

Vil framheve kunnskap som er viktig for Norge
Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret og Norsk Polarinstitutt har deltatt i arbeidet med rapporten. De presenterte hovedfunnene fra rapporten hos Miljødirektoratet i Oslo. Forfatterne vil gjennomgå de viktigste funnene i et globalt perspektiv og – i størst mulig grad – trekke fram kunnskap som er spesielt relevant for et norsk publikum. Rapporten overleveres så fra forskerne til miljøvernministeren.

Hva skjer i Stockholm?
For informasjon om den internasjonale pressekonferansen i Stockholm, påmelding etc., se informasjon fra klimapanelets sekretariat i Geneve og hos det svenske Naturvårdsverket. Følgende forskere vil være tilstede i Stockholm og er tilgjengelig for media der.

  • Forskningsleder Jan Fuglestvedt fra CICERO Senter for klimaforskning er hovedforfatter på kapittelet om menneskeskapte og naturlige klimadrivere i den første delrapporten.
  • Seniorforsker Peter Thorne fra Nansensenteret for miljø og fjernmåling er hovedforfatter på kapittelet om observasjoner.

Se innleggene på nett

09.45: Velkommen ved direktør Ellen Hambro, Miljødirektoratet

  • Hvorfor er FNs klimapanels konklusjoner så viktige?
  • Hva omtales i denne første delrapporten og hva kommer i 2014?

09.55:Praktisk informasjon ved ordstyrer

10.00: Direkte overføring fra Stockholm

Vi viser den første delen av pressekonferansen i Stockholm på storskjerm.

Cirka 10.20-10.30: Resultater presentert av:

11.10: Rapporten overrekkes til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

11.30 – 12.30: Spørsmål og svar.

Først i plenum, deretter mulighet for individuelle intervjuer så lenge det er nødvendig.

Relaterte lenker

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
mobil 926 57 954

Tema