Miljøambassadørene reiser rundt til skoler i hele landet og inspirerer elever i ungdomsskole og videregående skole gjennom et engasjerende foredrag om klimautfordringen, naturmangfold og framtidens løsninger. Foto: Fredrik Naumann.

Kronprinsessen møter miljøambassadørene på Rommen skole 5. mai

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltar på miljøambassadør-foredraget Generasjon Grønn på Rommen skole i Oslo mandag 5. mai 2014 fra klokken 12.00 til 13.30.


H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

Foredraget holdes for 8.-10. trinn ved skolen. Kronprinsessen deltar også i en samtale med miljøambassadørene i etterkant av foredraget. Generasjon Grønn og miljøambassadørene er et skoletiltak i regi av Miljødirektoratet.

Det blir en kort orientering for pressen ved hovedinngangen til Rommen skole klokken 11.45 samme dag. Det legges opp til fotomuligheter under besøket.

Program på Rommen skole 5. mai

Frist for påmelding for pressen: fredag 2. mai klokken 14.00 til presse@miljodir.no

Adresse: Rommen skole, Karen Platousvei 31, 0988 Oslo

Om miljøambassadørene og Generasjon Grønn

  • Miljøambassadørene reiser rundt til skoler i hele landet og inspirerer elever i ungdomsskole og videregående skole gjennom et engasjerende foredrag om klimautfordringen, naturmangfold og framtidens løsninger.
  • Hver av miljøambassadørene har sin personlige vinkling på foredraget, med egenopplevde historier fra alt fra norske fjell til tropiske skoger som bidrar til å gjøre foredragene levende.
  • De har fokus på hvordan klimautfordringene vi står overfor kan løses og hvordan de som er unge i dag kan være en del av løsningen, uansett hvilken utdanningsvei de velger.
  • De er en del av den generasjonen som har muligheten til å forme framtidas lavutslippssamfunn. Det er derfor foredraget kalles Generasjon Grønn.
  • Foredraget tar utgangspunkt i læreplanen for ungdomsskolen / videregående trinn og tar opp både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige problemstillinger.
  • Fra 1. april er miljøambassadør-prosjektet tilknyttet Miljødirektoratet, som er Klima- og miljødepartementets underliggende etat.

Relaterte lenker

Kontakt

Kristin Westby
kommunikasjonsrådgiver
telefon: 986 61 992 

Stian Fjelldal
medierådgiver
telefon: 915 43 760

Tema