Ti moskuser ble avlivet i Lesja i dag. Foto: Miljødirektoratet

Ti moskuser felt i Lesja

Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet ti moskuser i Lesja kommune etter at Miljødirektoratet fattet vedtak om felling. Dyrene hadde etablert seg utenfor det definerte kjerneområdet for moskus.

– Gruppa har hatt tilhold i Lesja de siste par årene, og ikke noe tydet på at moskusene ville vandre tilbake til Dovrefjell. I tråd med forvaltningsplanen fattet vi derfor vedtak om å felle dem, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Skal være i kjerneområdet

Bestanden på Dovrefjell har et kjerneområde på 340 kvadratkilometer i kommunene Lesja, Dovre og Oppdal. Forvaltningsplanen for moskusstammen sier tydelig at det ikke skal legges til rette for at dyr etablerer seg utenfor dette området.

De tre kommunene har tidligere signalisert at det er akseptabelt med en bestand på rundt 200 dyr innenfor kjerneområdet. Da skal terskelen være lav for å ta ut dyr som etablerer seg utenfor området eller som medfører direkte fare for allmennheten. Vedtak om avliving kan fattes av forvaltningen (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet) eller av politiet.

Forsvar framfor flukt

I motsetning til de fleste andre pattedyr velger moskusen ofte å forsvare seg istedenfor å flykte. Når dyr vandrer ut til områder der mennesker har liten eller ingen erfaring med denne atferden, kan det oppstå farlige situasjoner.

– Moskuser er rolige og ser godslige ut, og det kan friste til å gå nærmere enn hva dyrene tolererer. Da forsvarer de seg, og det er de gode til. Derfor blir dyr som regel avlivet hvis de vandrer ut av kjerneområdet og ned til bebyggelse og andre mye beferdede områder, sier rådgiver Tord Bretten i Statens naturoppsyn, som er Miljødirektoratets feltapparat.

Å jage moskus tilbake til kjerneområdet er gjort flere ganger, men dette er mulig bare der dyrene står i nærheten av kjerneområdet. Å drive dyrene over lengre avstander ansees som umulig. Erfaring viser at moskus ofte vender tilbake til det samme området de ble jaget fra etter kort tid.

Sto i bratt terreng

Dyrene som ble felt i Lesja ble først observert der i januar i fjor. Det ble søkt etter dem i forbindelse med andre oppdrag utover vinteren, uten at de ble sett igjen. I vårbeiteperioden trakk disse dyrene ned mot bygda, der de holdt seg på våren/forsommeren før de gikk opp i fjellet igjen.

– Terrenget der dyrene sto i mars og utover i april var bratt og uframkommelig, og vi ventet derfor med felling i håp om at dyrene skulle flytte seg til et område som var så tilgjengelig at det er mulig å ta vare på kjøtt og skinn/kranier til inntekt for viltfondet, sier Bretten.

Etter fellingen blir dyrene vommet ut og fraktet ned til godkjent viltslakteri for videre behandling.  Der skal de flåes, undersøkes av veterinær og tas prøver av.

Kontakt

Erik Lund
viltseksjonen, Miljødirektoratet
telefon 920 89 834

Tord Bretten
seksjon for naturtilstand fauna, Statens naturoppsyn
telefon 959 11 774

Tema