Asuncion Lera St.Clair fra CICERO Senter for klimaforskning ga oversikt over temaene i delrapport 2. Foto: Miljødirektoratet.

Se video: Innføring i nye rapporter fra FNs klimapanel

Fredag 7. mars 2014 ble det arrangert frokostseminar som ga en innføring i delrapport 2 om virkninger, sårbarhet og tilpasning, og delrapport 3 om tiltak og virkemidler for å begrense klimaendringer.

Norske forfattere som jobber med rapportene, fortalte om hvilke temaer som omtales og forklarte sentrale konsepter og begreper. De snakket også om lanseringene i mars og april, hvem som er involvert fra norsk side og hvilke planer som foreligger for faktaark og annen formidling.

Her finner du video og presentasjoner fra seminaret:

Rapportene er ikke ferdige før de har vært behandlet i klimapanelets møter i mars og april. Konkrete funn fra rapporten ble derfor ikke presentert under frokostseminaret.

Les mer om femte hovedrapport fra FNs klimapanel

Frokostseminaret er et samarbeid mellom institusjonene som har forfattere med i klimapanelets arbeidsgrupper for de to delrapportene - CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo, Frischsenteret, Havforskningsinstituttet, Nordlandsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - og Miljødirektoratet, som er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel i Norge.

Program:

Ordstyrer: Christian Bjørnæs, konstituert kommunikasjonsdirektør, CICERO Senter for klimaforskning

08.00: Rundstykker og kaffe

08.30: Velkommen
ved avdelingsdirektør Audun Rosland, klimaavdelingen i Miljødirektoratet

 • Miljødirektoratets rolle i klima- og IPCC-arbeidet
 • Forholdet mellom klimapanelets rapporter og internasjonale klimaforhandlinger

08.40: Hva er FNs klimapanel og femte hovedrapport?
ved forskningsleder Jan S. Fuglestvedt, CICERO senter for klimaforskning

 • Slik jobber FNs klimapanel
 • Femte hovedrapport – et overblikk
 • Hva skjer i godkjenningsmøtene i Japan og Berlin?

08.50: Delrapport 2: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet (Impacts, Adaptation and Vulnerability)
ved Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, og Asuncion Lera St.Clair, CICERO senter for klimaforskning

09.15: Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å begrense klimaendringer
ved Edgar Hertwich, NTNU

09:40: Intervjuer med forfatterne + spørsmål og svar
Dialog mellom ordstyrer og forfatterne som jobber med rapportene, og spørsmål og svar med publikum. Aktuelle temaer:

 • Delrapport 2: Hav. Arktis. Konsekvenser for natur og samfunn.
 • Delrapport 3: Energisystemer, teknologibehov, bioenergi, skog.
 • Hva slags type kunnskap kommer i rapportene, og hvem er det relevant for?
 • Norge som en del av verden – indirekte effekter.

Forfattere fra FNs klimapanel som deltar:

 • Jan S. Fuglestvedt, CICERO Senter for klimaforskning
 • Karen O'Brien, Universitetet i Oslo
 • Asuncion Lera St.Clair, CICERO Senter for klimaforskning
 • Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning/CICERO
 • Edgar Hertwich, NTNU
 • Anders Hammer Strømman, NTNU
 • Snorre Kverndokk, Frichsenteret
 • Arild Angelsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Pål Prestrud, Statens naturoppsyn (tidligere: CICERO)

10.30: Slutt

Påmelding

Relaterte lenker

Kontakt:

 • kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen, medieseksjonen
  tlf: 926 57 954

Tema