Dialog om klimatilpasning med (f.v.) Asun Lera St. Clair, Siri Eriksen, Svein Guldal, Idar Kreutzer, Bente Pretlove, Gudrun Mathisen, Chris Field og Karen O'Brien. Foto: Miljødirektoratet

Se klimaseminaret om sårbarhet, risiko og løsninger i opptak

Nå kan du se det aller meste av dybdeseminaret "Sårbarhet, risiko og løsninger: På innsiden av FNs klimapanels rapporter" i opptak. Seminaret ble avholdt 21. mai 2014. Her deltok en rekke internasjonale og norske forfattere fra FNs klimapanel, samt andre eksperter og ledere fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Seminaret var rettet mot næringsliv, myndigheter, organisasjoner og akademia som ønsker å sette seg inn i hva FNs klimapanel har sagt om klimaeffekter og løsninger i rapportene som ble lagt fram i mars og april. I åpningsinnleggene presenterte Chris Field (Stanford University) og Thomas Brückner (Universitetet i Leipzig) hovedpunktene i hhv. 2. og 3. del av klimapanelets femte hovedrapport.

Seminaret har vært et samarbeid mellom CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Miljødirektoratet, som er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel.

Kun parallellsesjon 1A og 2B ble strømmet. Dette var de to parallellene det var størst interesse for, og det var kun kapasitet til å strømme fra en sal.

Se video ved å klikke på lenkene under:

(Presentasjoner i pdf-format legges ut fortløpende.)

09.00-10.30:

10.30-11.00: Pause

11.00-12.30: Parallellsesjon 1A og 1B

Sesjon 1A: Hva er effektiv klimatilpasning?

Sesjon 1B:  Omlegging av energisystemer - tekniske muligheter

  • Ordstyrer: Kjetil Malkenes Hovland
  • Presentasjoner: Edgar Hertwich, Anders Hammer Strømman og Daniel Müller (alle fra NTNU).
  • Panel med Tormod Schei (Statkraft), Janne Stene (Bellona), Edgar Hertwich, Anders Hammer Strømman og Daniel Müller (alle fra NTNU).

12.30-13.30: Lunsj

13.30-15.00: Parallellsesjon 2A og 2B

Sesjon 2A: Havet - et sikkert matfat?

Sesjon 2B: Omlegging av energisystemer - økonomiske og politiske virkemidler

15.00-15.30: Pause

15.30-17.00: Plenum: Hva kan vi gjøre i Norge for å fremme grønn vekst og klimarobuste samfunn?

Tema