Se video fra lansering av FNs klimapanels tredje delrapport

Her kan du se hele pressekonferansen om delrapport 3 fra FNs klimapanel (IPCC) på Miljødirektoratets YouTube-kanal. Pressekonferansen ble avholdt søndag 13. april klokken 13.00–15.00 hos Miljødirektoratets Oslo-kontor.

Presenterte hovedfunn: Professor Edgar Hertwich fra NTNU. Foto: Miljødirektoratet.

Den norske lanseringen er et samarbeid mellom de norske institusjonene med forfattere som har jobbet med rapporten, og Miljødirektoratet som er nasjonalt knutepunkt for klimapanelet. Vi strømmet pressekonferansen direkte via internett og har lagt ut sendingen i opptak under. 

Se pressekonferansen:

13.00: Velkommen v/ Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet (Se PDF av presentasjonen)
13.10: Hovedfunn fra delrapport 3 v/Edgar Hertwich, NTNU (Se PDF av presentasjonen)
13.30: Etikk og rettferdighet i klimaarbeidet v/Snorre Kverndokk, Frischsenteret (Se PDF av presentasjonen)
13.40: Skog som klimatiltak v/ Arild Angelsen, NMBU (Se PDF av presentasjonen)
13.50: Bioenergi som klimatiltak v/ Anders Hammer Strømman, NTNU (Se PDF av presentasjonen)
14.00: Refleksjoner om det videre arbeidet i Norge og internasjonalt v/Audun Rosland, Miljødirektoratet (Se PDF av presentasjonen)
14.10: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottar rapporten og kommenterer

Rapporten ble ferdigstilt 7-12 april 2014 i Berlin i Tyskland. Arbeidsgruppe 3 ble ledet av Ramon Pichs-Madruga fra Cuba, Ottmar Edenhofer fra Tyskland, og Youba Sokona fra Mali.

Tema