Klimakunnskap i dessertformat

Er du interessert i klima, men synes det er mye å lese en rapport på 1500 sider? Her er to filmer du rekker gjennom før matpakka er spist opp – og et lite hefte for deg som vil ha mer påfyll. Alt er på norsk, og alt kan deles fritt.

Filmene og heftet passer godt for elever og lærere i videregående skole, i tillegg til alle andre som vil ha oppdatert kunnskap om klimaendringene. Alt er basert på rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Denne rapporten er en del av panelets femte hovedrapport og ble utgitt høsten 2013.

Oversatt av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er norsk knutepunkt for FNs klimapanel og har oversatt filmene til norsk. Begge er laget av norske Snöball film.


Klimaendring 2013: Det vitenskapelige grunnlaget (FNs klimapanel. Norsk stemme og tekst.)


Klimaendring: Status for vitenskapen (International Geosphere-Biosphere Programme/United Nation Foundation. Norsk tekst, engelsk stemme.)

Hefte til skoler og andre

Heftet "Klima i endring" er laget av Miljøstatus i Norge. Det handler både om klimaendringer fram til dag og hvordan klimaet kan utvikle seg fram mot 2100. Når FNs klimapanel kommer med nye rapporter i mars, april og november 2014, vil heftet bli utvidet med mer informasjon om konsekvenser av klimaendringene, klimatilpasning, sårbarhet, tiltak og virkemidler.

Relaterte lenker

Kontakt

Tema