Nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Kari Sveen, blir intervjuet av prosjektleder Harald Aas i Snøhetta Design ved bredden av Gjende i Jotunheimen. Foto: Hege H. Talsnes

Si din mening om merkevaren nasjonalpark

I løpet av 2014 skal det utvikles en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker og naturinformasjonssentre. Prosjektet har sin egen blogg hvor du både kan følge arbeidet og si din mening.

Utviklingen av den nye merkevarestrategien er godt i gang. Miljødirektoratet leder prosjektet hvor Snøhetta Design er valgt som samarbeidspartner.

Miljødirektoratet og Snøhetta har gjennomført fem arbeidsmøter hvor ulike aktører med interesser i utviklingen av nasjonalparkene har deltatt. Det er også gjennomført fire befaringer i ulike verneområder og ved ulike naturinformasjonssentre. Sammen skal dette danne et grunnlag for utviklingen av et nytt konsept for nasjonalparkene som merkevare.

God forankring

 – For oss er det viktig med god forankring i dette prosjektet. Aktører landet rundt skal bruke merkevarestrategien, og disse må både forstå og støtte opp om den.  Bloggen som nå er på plass gir mange interessenter mulighet til å følge arbeidet tett og si sin mening, sier seksjonsleder Olav Nord-Varhaug i Miljødirektoratet.

På bloggen til merkevareprosjektet kan du komme med innspill til prosessen og dine meninger om prosjektet.

– Vi er avhengig av innspill for å nå målene for prosjektet som er flere besøkende, bedre vern og mer verdiskaping i og rundt nasjonalparkene. Prosjektet vil bringe oss et godt steg videre både når det gjelder besøksforvaltning og merkevarestrategi. Folk vi møter i arbeidet er udelt positive, og det er flott, sier Harald Aas, prosjektleder i Snøhetta Design.

Verdiskaping

Frem til nylig har forvaltningens hovedfokus vært å sikre vern av verneverdig natur, men dette har endret seg. I merkevareprosjektet er det åpnet for en bredere definisjon av forvaltningens arbeid med nasjonalparker. Verdiskaping og bruk er løftet fram som viktig sammen med vern.

– Vi har fått et klart og tydelig oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og synes dette er veldig spennende. Fra forvaltningens side tror vi det er mulig å se vern og bruk i sammenheng, og ser merkevareprosjektet som en viktig brikke i dette, sier Nord-Varhaug.  

Gå inn på http://snohettaworks.no/miljodirektoratet/ og les mer. Legg gjerne inn dine egne kommentarer.

Kontakt

Seksjonsleder
Olav Nord-Varhaug,
nasjonalparkseksjonen.
Telefon: 900 23 242

Tema