Kampanjen «Summende hager» har skapt engasjement i sosiale medier, og har trolig bidratt til økt kunnskap om trusler mot pollinerende insekter. Foto: Det norske hageselskap

Stor interesse for humlekampanje

Kampanjen «Summende hager» fra Miljødirektoratet og Det norske hageselskap om å redde humler og bier har slått stort an i sosiale medier. Folks kjennskap til truslene mot pollinerende insekter har også økt.

– Det er svært gledelig og inspirerende at folk engasjerer seg i denne miljøsaken. Enkle budskap om et stort alvor, og at folk kan gjøre en innsats selv for å redde de pollinerende insektene, tror jeg er mye av forklaringen på at kampanjen har nådd så bredt ut og engasjert så sterkt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Har nådd 300 000

Kampanjen ble lansert 7. mai av klima- og miljøminister Tine Sundtoft og direktør i Det norske hageselskap, Tove Berg. Totalt har kampanjen nådd ut til over 300 000 her i landet, viser beregninger fra Facebooks egne analyser. På to måneder har kampanjen fått en tredobling av antall følgere, fra 4 000 til nå over 13 000.

Den store rekkevidden forklares med at kampanjen har hatt en spesielt høy grad av delinger og kommentarer i sosiale medier. Folk har publisert bilder og historier om hvordan de bidrar til å redde humlene. I alt har 70 bloggere deltatt i bloggstafetten som Norges største hageblogger Moseplassen inviterte til.

Økt kunnskap

Respons analyse undersøkt folks kjennskap til temaet for kampanjen før og etter at den ble lansert. Undersøkelsen viser at folks kjennskap til trusler mot pollinerende insekter har økt med 20 prosent. Folks kunnskap om hva de selv kan gjøre for å redde humla, har økt med 50 prosent. 

– Det er så flott å oppleve folks store interesse for hva de selv konkret kan gjøre for humlene, sier Tove Berg, direktør i Det norske hageselskap.

– Vi får daglig spørsmål om tilrettelegging for humler, humlebol og hva som bør plantes. Nordmenns interiørfokus har fulgt med ut i hagen. Interessen for mat, miljø og gode råvarer gjør at grønnsaksdyrking, bærbusker og frukttrær er på full fart inn i hagene igjen, forteller direktøren.

Enkle tips

Formålet med kampanjen er å gi økt oppmerksomhet om situasjonen for de pollinerende insektene og gi folk enkle tips til hvordan de kan bidra til å hjelpe humla gjennom sesongen. Tap av naturlige leveområder er den største trusselen mot insektene.

– Humler og bier trenger sammenhengende grønne områder, og parker og hager i byer er blitt viktigere leveområder for dem. Som enkeltpersoner kan vi bidra gjennom å plante blomster og busker som humlene og biene kan hente næring ifra gjennom hele sesongen, sier Ellen Hambro.

I tilbakegang

Over store deler av verden er de pollinerende insektene i tilbakegang. I Norge er omlag en tredel av de ville bieartene og humlene på den norske rødlista over truede arter. 12 bier kan være forsvunnet for godt.

Miljødirektoratet gjennomfører flere tiltak for å bedre forholdene for de pollinerende insektene. Det jobbes med å bevare leveområdene til utrydningstruede pollinerende insekter og gi enkelte arter særlig status.

Det er laget en egen handlingsplan for slåttemarker og kystlyngheier, og det gis tilskudd til skjøtsel. Restaurering og skjøtsel i verneområdene er også viktige tiltak. En egen forskrift om fremmede organismer som er under utarbeidelse, vil også bidra til å beskytte de norske bieartene og mangfoldet i norsk natur.

Kampanjesiden: #summendehager.no

Relaterte lenker

Tema