Artsrik veikant i Hedmark. Foto: Sissel Rübberdt.

Vent med slåtten i verdifulle veikanter

Veikantene du farer forbi med bil i ferien kan være viktigere enn du tror. De er levested for en rekke arter, og slåtten i veikanten bør vente til godt ut i juli.

Artsmangfold i veikanten

Mange veikanter er artsrike og viktige for mangfoldet av planter og insekter.

Veikantene utgjør mange steder siste rest av gamle slåttemarker, som er den mest artsrike naturtypen vi har.

De artsrike veikantene er utsatt for mange trusler. Kantslått for tidlig i vekstsesongen er en av dem.

Ved å utsette slåtten til godt ut i juli, kan man bidra til å bevare et rikt biologisk mangfold i veikanter landet rundt.

Når du drar på ferie med bil eller sykkel i Norge i juli, bør du ta en titt på veikantene du passerer. Mange strekninger har veikanter som er et vakkert syn. Samtidig er de verdifulle for artsmangfoldet.

– Mange veikanter utgjør siste rest av tidligere slåttemarker, som er en av de mest artsrike naturtypene vi har. Veikantene kan derfor være siste levested for en rekke arter av planter og insekter som har mistet sitt tidligere hjem i slåttemarkene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mange trusler

Grunnen til at mange av artene fra slåttemarka kan overleve i veikanten, er at kantene mange steder er tørre, næringsfattige og blir slått for å hindre at de gror igjen med kratt.

Det gir plantene de forholdene de trenger for ikke å bli kvalt av for eksempel hundekjeks, kraftige gras og busker. Der hundekjeks trives, blir det gjerne bare hundekjeks og ikke noe annet.

Artsrike veikanter er utsatt for mange trusler. Fremmede arter som lupiner, utbygging og utbedring av veien, sprøyting, oppdyrking og gjødsel fra jordbruksdrift er noen av truslene som livet i veikanten må stri med. For tidlig slått er en annen.

– Artsrike veikanter i Sør-Norge bør ikke slås før godt ut i juli av hensyn til insektene som er avhengige av dem, og gjerne sent nok til at plantene rekker å sette frø. Jo lenger nord man er i landet, jo lenger bør man vente. Gjerne til ut i august, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Helst bør graset fjernes noen dager etter slåtten, slik at næringen fjernes, mens frøene blir igjen.

Gode kår for insekter

Med det mangfoldige plantelivet i veikantene følger også insekter. For blant annet bier, humler og sommerfugler er veikantene veldig viktige områder for å finne pollen og nektar gjennom sommeren.

– Utsatt slått er derfor viktig for mer enn å bevare vakker blomsterprakt langs veiene. Det er å slå et slag for insekter som gjør oss mennesker en viktig tjeneste ved å pollinere planter og blomster, sier miljødirektøren.

Miljødirektoratet og Det norske hageselskap gjennomfører i sommer kampanjen «Summende hager», nettopp for å invitere folk til dugnad for å redde humler og bier. Kampanjen gir tips om hvordan man kan gjøre enkle tiltak som legger til rette for insektene, som å plante humlevennlige blomster, busker og trær.

Kampanjen er startet fordi pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Dette skjer også i Norge der forskere mener at 12 av 206 registrerte biearter kan være forsvunnet for godt.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Sissel Rübberdt,
naturarvseksjonen,
telefon 907 57 389

Tema