Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon på huden der du har brukt myggmiddel, bør du vaske områdene der myggmiddelet er smurt på. Les mer om bruk av myggmidler på erdetfarlig.no. Foto: iStock.

Fant få ulovlige myggmidler i butikkene

Miljødirektoratet fant bare fire ulovlige myggprodukter etter kontrollaksjon i 20 butikker. Tre av produktene er utgått og selges ikke lenger fra grossist til forhandler. Det er oppløftende sammenlignet med tidligere kontroller. 

– Resultatene er mye bedre enn ved forrige aksjon i 2005 og tyder på at de fleste leverandører og importører et kjent med regelverket og forholder seg til det, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Les også: Bruk insektmidler med omhu

Kontrollaksjonen viser at det generelt er trygt å kjøpe myggmidler i Norge, fortsetter Bjørnstad.

– Men lovverket skjerpes regelmessig, og det er viktig at leverandører og forhandlere passer på at de ikke selger gamle produkter som ikke lenger er lovlige.

Fjernet fra butikkhyllene

Har du noen av disse produktene hjemme, kan du levere dem tilbake i butikken de er kjøpt:

  • En eldre versjon av en vanlig myggspiral (Kirk), som nå er på markedet i en lovlig versjon med tillatt innhold. Det utgåtte og ulovlige produktet ble funnet i to butikker og ble fjernet fra hyllene på stedet.
  • Aptaor PYR Spray: Utgått produkt med ulovlig innhold. Funnet i en butikk og fjernet fra hyllen.
  • EcoGuard Fabric Spray. Utgått produkt med ulovlig innhold. Fant ett produkt i en butikk, ble fjernet fra hyllen umiddelbart.
  • Mosquito Magnet. Produkt med ulovlig innhold. Funnet i en butikk og fjernet fra hyllen.

Miljødirektoratet har fulgt opp alle leverandørene av de ulovlige myggmidlene.

Bruksinformasjon

Butikken skal kunne svare på om produktet er lovlig eller ikke. Det er lite sannsynlig at man blir syk eller skadet av å ha brukt disse produktene noen ganger, men myggmidler inneholder stoffer med giftige egenskaper. Det er derfor viktig å bruke lovlige produkter og lese advarsler og bruksinformasjon nøye.

20 uregistrerte myggmidler

Kontrollaksjonen avdekket også 20 produkter som ikke er registrert i myndighetenes produktregister.

Alle myggmidler skal meldes til produktregisteret. Informasjonen i registeret brukes blant annet av Giftinformasjonen til å gi råd om legebehandling av mennesker og dyr som har svelget eller kommet i kontakt med kjemiske produkter.

Leverandørene av de 20 produktene er pålagt å registrere produktene innen 1. september 2014. Miljødirektoratet har ingen begrunnet mistanke om ulovlig innhold i disse 20 produktene, og vi har derfor ikke pålagt midlertidig stans i salget.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Jorun Holme
produkttilsynseksjonen
telefon:  971 09 610

seksjonsleder Ragnhild Orvik
produkttilsynseksjonen
telefon: 970 91 035

Tema