Perfluorerte stoffer forbedrer produkters vann- og smussavstøtende egenskaper blant annet i klær. Foto: iStock

Overgangsordning for PFOA vedtatt

Fra 1. juni er miljøgiften PFOA forbudt i norske forbrukerprodukter og tekstiler. Klima- og miljødepartementet har vedtatt en overgangsordning slik at virksomhetene kan selge ut varer som per 1. juni 2014 er på lager og i butikk.

MER OM PFOA:

PFOA har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter og brytes ikke ned i miljøet.

Stoffet fraktes over store avstander og kan finnes langt fra utslippskildene, blant annet i isbjørn og arktiske fugler.  

Vi finner også stoffet regelmessig i blodprøver fra mennesker.

Miljøgiften kan føre til fosterskader og skade på indre organer, og mistenkes å være kreftfremkallende.

PFOA Står på den norske verstinglista (prioritetslista) som inneholder stoffer vi jobber kontinuerlig med å redusere bruk og utslipp av, med mål om å stanse utslippene innen 2020. 

Vi finner blant annet PFOA i vann- og smussavstøtende tekstiler. Det er ikke farlig å ha på seg et plagg med PFOA, men all bruk av stoffet bidrar til den totale mengden av PFOA som slippes ut i miljøet.

I fjor vedtok Norge å innføre et forbud mot å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder PFOA. Forbudet gjelder fra 1. juni 2014.

Les også: Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter

– Dette er et viktig tiltak for å stanse bruk og utslipp av et stoff vi vet har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Kan selge ut

Høsten 2013 meldte flere bransjeorganisasjoner at forbudet vil skape problemer for deres medlemmer fordi det tar lang tid fra produkter bestilles til de kommer på markedet.

Les også: Overgangsordning for miljøgiften PFOA i forbrukerprodukter

Varer på lager og i butikk kan inneholde PFOA-mengder over grenseverdien, og bransjen var bekymret for at disse ikke ville bli solgt før forbudet var blitt gjeldende.

– Vi mener virksomhetene burde ha begynt tilpasningen til ny regulering på et langt tidligere tidspunkt og dermed unngått å havne i denne situasjonen. Likevel er det ingen god miljømessig løsning at disse varene destrueres eller selges til andre land som har mindre streng regulering. Ut fra en totalvurdering valgte vi derfor å anbefale den overgangsordningen som Klima- og miljødepartementet nå har vedtatt, sier Marit Kjeldby.

Det betyr at virksomhetene får anledning til å selge ut varer som per 1. juni 2014 er på lager og i butikk. Overgangsordningen varer frem 1. januar 2018.

KONTAKT

seksjonsleder Cecilie Kristiansen
produktseksjonen 
telefon: 932 57 185

sjefingeniør Audun Heggelund
produktseksjonen 
telefon: 45428914

Tjenester og verktøy

Tema